Liquidatie

Ondersteuning bij het beeindiging / Liquideren van een BV of onderneming

Wanneer de verkoop of de overname van je onderneming geen optie is en er geen sprake is van faillissement, dan kun je overgaan tot het liquideren van de onderneming. Een liquidatie van een Besloten Vennootschap heeft veel tijd nodig want lopende zaken moeten zorgvuldig afgehandeld worden, vorderingen moeten worden geïnd, schulden moeten worden betaald en vaste en vlottende activa moeten worden verkocht. GO Bedrijfsadvies kan dit voor je verzorgen.

Wat te doen bij liquidatie BV?

  • Ontbinden BV
  • Innen vorderingen
  • Verkoop activa
  • Fiscale afhandeling
  • Benoemen vereffenaar
  • Melden bij Belastingdienst
  • Deponeren bij KvK
  • Administratieve afhandeling

Deskundigheid vereist

Bij de liquidatie van je BV of onderneming heb je met veel partijen te maken. Daarom is het van belang om informatie in te winnen en je te laten bijstaan door een deskundige partner. Wij kunnen je helpen met de liquidatie van je BV of onderneming. Onze deskundige bedrijfsadviseurs nemen de bovengenoemde werkzaamheden uit handen.

Neem vrijblijvend contact op!

Wil je je BV of onderneming liquideren en heb je bijstand nodig?
Laat je bijstaan door GO Bedrijfsadvies.
Neem vrijblijvend contact op.