Cursus

Een Cursus is gericht op het Leren.
Per onderwerp nemen de cursisten kennis van de voor het thema van belang zijnde informatie tot zich.