BusinessBuilding

Doel

Op effectieve wijze ingrijpende processen van organisatie-ontwikkeling kunnen initiëren, plannen en uitvoeren.

Je leert:

 • Een beter begrip te hebben van organisatie-ontwikkeling
 • Zien van logische samenhang tussen theorieën over organisatie-ontwikkeling
 • De huidige doelmatigheid van een organisatie te beoordelen
 • Doorzien welke veranderingen kunnen worden doorgevoerd om de doelmatigheid van een organisatie te verbeteren
 • Op hoofdlijnen richting te geven aan de organisatie-ontwikkeling *
 • Op directieniveau de juiste zaken in de juiste context aan de orde te stellen *
 • Consensus en draagvlak voor veranderingen te bereiken *

Programma

 • De volgende onderwerpen komen aan de orde
 • Problemen bij organisatie-ontwikkelingen
 • Typen van organisatie-ontwikkelingen
 • Theorie van organisatie-ontwikkeling
 • Hiërarchie van bedrijfsaspecten en relaties tussen bedrijfsaspecten
 • Fasen van organisatie-ontwikkeling
 • Business Lifecycle Management *
 • Ideale samenhang van fasen en bedrijfsaspecten
 • Overzicht van methoden en technieken *
 • Overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk
 • Beoordelen van de toekomstvastheid van de bestaande organisatie-inrichting *
 • Initiëren van organisatie-ontwikkelingen
 • Vaststellen van de optimale toekomstige organisatie-inrichting
 • Plannen van de gewenste organisatie-ontwikkelingen
 • Realiseren van de gewenste organisatie-ontwikkelingen *
 • Beoordelen en verbeteren van bestaande trajecten voor organisatie-ontwikkelingen *

Doelgroep

Bestuurders, directieleden, lijn-, programma- en projectmanagers, adviseurs en beleidsmedewerkers die integraal – Verander managers, Consultants, Adviseurs bedrijfsopvolging en overdracht

Effectief analyseren en in samenhang doelgericht optimaliseren van bedrijfsaspecten in hun logische samenhang voor de de gehele organisatie of voor bedrijfsonderdelen

Dagdelen en Investering

PitchTrain
Onderdeel van meerdere korte ervaringspresentaties (3 of 4 per dagdeel)
Investering            Op aanvraag

Cursus
2 dagdelen: Eigen maken van de theorie
Investering            € 750,00 exclusief cursusmateriaal en arrangement

Training
2 dagdelen: Workshop met praktijk opgaven (als vervolg op de cursus)
Investering            € 750,00 exclusief cursusmateriaal en arrangement

QuickScan
Aanpak deelproces als casus voor het ervaren van de aanpak binnen de eigen organisatie  Bij het deelproces betrokken medewerkers
Investering            Op aanvraag

Implementatie
Afhankelijk van het implementatie traject. Vooraf ontvang je na een interview een concrete aanbieding
Investering:            Op aanvraag

*) deze cursusdoelen worden alleen bereikt bij een cursus met aansluitend een training van 2 x 2 dagdelen

 

AANTREKKELIJKE INTRODUCTIE KORTING

Voor RAB-ers bieden we een zeer aantrekkelijke introductie korting.
Heb je interesse? Vul snel het formulier in. Vergeet niet te vermelden dat het gaat om de cursus Business Building.
Aansluitend ontvangt je de voor jou van belang zijnde informatie.

Hoe eerder we je gegevens ontvangen, hoe hoger de korting.

Meer informatie

Download de uitgebreide Brochure Business Building