Implementatie

Als de QuickScan een positieve resultaat oplevert kan, met draagvlak van de scan-groep, een organisatie brede implementatie, effectief leiden tot resultaten. Professionals kunnen het geleerde nu binnen de organisatie doelgericht inzetten.