Reorganisatie

Ondersteuning bij traject naar verandering

Elke onderneming kan door tegenvallende bedrijfsresultaten als gevolg van een krimpende economie in een situatie komen dat beleid en strategie moeten worden gewijzigd en de organisatie moet worden gereorganiseerd om op die manier het hoofd boven water te houden.
Het doel van deze veranderingen is om over meer liquide middelen te beschikken teneinde het primaire bedrijfsproces te kunnen financieren. In de praktijk betekent dit vaak het ontslag van werknemers en/of aanpassingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bij reorganisaties spelen emoties vaak een hele prominente rol. Voor jouu, als ondernemer, zou dat een hele belangrijke reden moeten zijn om GO Bedrijfdsadvies in te schakelen. Wij helpen je met het uitvoeren van de reorganisatie.

Aandachtspunten

Voor jou als ondernemer / onderneming richten wij ons, tijdens een reorganisatieproces op:
  • Het uitvoeren van (collectief) ontslag
  • Het onderzoeken van herfiinancieringsmogelijkheden
  • Het opstellen / aanpassen van arbeidsvoorwaarden
  • Het signaleren en oplossen arbeidsgeschillen
  • Het voerenn van onderhandelingen.

Laat je vrijblijvend informeren!

Heb je hulp nodig bij je reorganisatie?
Laat je vrijblijvend informeren en neem contact op.