Kan(s)Denken? Drie Stappen!

Effectiever in 3 stappen

KAN.S - DENKEN - 10Je laat je niet langer vasthouden door wat niet kan. Dat daagt je juist uit om van problemen en weerstanden kansen te maken. Ze helpen je om je doel te bereiken.

Waar je ook mee bezig bent, het maakt niet uit.

  1. Wat is de kern?
    Waar gaat het om?
  2. Wat is het DOEL?
    Wat wil je bereiken?
  3. Ga onderweg: Stap voor stap
    Welke eerste stap is nodig?

Er was eens iemand

Die woonde en leefde net als jij, in een heel welvarende omgeving. Anderen zeiden dat hij een mooie baan had. Inderdaad. Zijn gezin kan hij daarmee goed onderhouden. Het leven gaat door: dag na dag. Dagelijkse dingen houden hem/jou bezig.

Je staat er niet bij stil dat je ‘s-avonds vaak weinig energie meer over hebt. Je realiseert je niet dat het werk energie kost in plaats van dat het je energie geeft.

Heel af en toe vraag je je wel eens af: Waarom was ik zo enthousiast toen ik hieraan begon? Was dit mijn droom toen ik mijn eigen bedrijf begon? Kom ik nog wel toe aan de echte kick van mijn droom?

Die persoon werd stilgezet. Hij werd geroepen: Ga jij voor jezelf. Ga Kan(s)Denken. Laat los wat je vast houdt. Ga onderweg. Leef je DROOM. Hij ging …… ! Jij ook?

Bruikbaar principe?

Dit principe kun jij ook gebruiken. Altijd en overal. Steeds weer. Richt je op het doel wat je wilt bereiken.

Blijf je niet richten op vergeefse energie. Besteed je leef – tijd niet met bezig je te blijven met inspannen, zonder ooit het echte resultaat te bereiken. Zorg ervoor dat je niet middel-matig blijft. Richt je op doel-matig.

Of het nu gaat over levensbelangrijke keuzen of voor het kiezen van welke artikelen je uit de krant wilt lezen. Alle dingen die je vandaag moet of wilt doen kun je hier zelf voor invullen.

  1. Waar sta je nu? 2. Waar wil je uitkomen? 3. Wat ga je doen?

Aanpak

Heb je het gevoel dat het goed zou zijn om eens na te denken over de toekomst van je bedrijf? Loop je aan tegen de financiering van je onderneming? Wil je een nieuwe klant werven? Zijn er klachten waar je vaak moeizaam een oplossing voor vindt? Heb je een personeelsprobleem? Loop je aan tegen regels die vaak wel veel energie vragen, maar niet leiden tot het gewenste resultaat?

Of is het tijd om eens na te denken over je eigen toekomst? Het echte DOEL voor je leven? Wat je nog wilt bereiken? Waar je persoonlijke prioriteiten wilt leggen?

Voor welke uitdaging of probleem je ook staat, deze aanpak geeft helderheid op de situatie waarin je je bevindt, het doel wat je wilt bereiken en (de aanzet voor) het traject naar een effectieve aanpak om je doel te bereiken.

1. Wat is de Kern?

Wat het thema van je afweging ook is, sta stil bij waar het in essentie om gaat. Wat is de kern en bedoeling? Dienen de procedures die je moet volgen echt het doel wat je wilt bereiken?

Dring door tot kern. Het zorgt ervoor dat je niet gericht blijft op waar je al mee bezig bent. Het laat je op een andere manier kijken naar wat je gewend bent.

Het geeft je ruimte om te zien of je wat je wilt met minder energie of soms zelfs zonder inspanning kunt bereiken. Soms kun je zelfs gebruik maken van energie van anderen.

2. Wat wil je bereiken?

Bedenk wat het doel / het resultaat is wat je wilt bereiken. Dat heeft dus niets te maken met de inspanningen die je moet verrichten, de procedures waaraan je moet voldoen. Zorg ervoor dat je doel geen inspanningen of werkzaamheden betreft.

Richt je alleen op het doel. Niet op de inspanningen, op wat je er allemaal voor moet doen. Laat je niet vasthouden door de hindernissen en weerstanden die je moet overwinnen. Blijft niet vastzitten in hoe je het altijd al deed.

Is het resultaat zo echt helder? Geeft het echt de essentie weer? Als je dit doel bereikt, ben je dan echt tevreden en blij? Voldoet het aan de behoefte? Ook aan de behoefte van de andere belanghebbenden?

3. Wat ga je doen?

Hoe is het resultaat te bereiken. Ga na of het ook anders kan. Bedenk wegen die minder weerstanden, procedures of problemen opleveren. Resultaat telt. Meestal is niet de weg waarlangs het ontstaat van belang.

Laat ook betrokkenen meedenken in het vinden van nieuwe wegen die leiden naar het resultaat.

Het is niet de bedoeling dat het zoveel mogelijk energie kost. Zijn er manieren waarop barrières zijn te omzeilen? Welk doel wil je bereiken? Is dat ook heel anders mogelijk?

Wat is de eerste stap die je vandaag kunt zetten? Wat ga jij vandaag doen? Zijn er ook anderen die moeten meehelpen?

Ervaar de kracht van Kan(s)Denken

Wil je de kracht van Kan(s)Denken ervaren? Begin met drie dingen:

Wat is de kern waar het om gaat?
Wat wil ik bereiken?
Welke eerste stappen zijn nodig?

Wil je mij en anderen laten delen in je eigen ervaringen?
Bericht mij persoonlijk over vertrouwelijke thema’s of deel ze hieronder.